Hoe energiezuinige digiborden meehelpen aan duurzaam onderwijs

kinderen hebben hun eigen ideeën over duurzaamheid

Published: mei 3rd, 2023

Duurzaamheid is waarschijnlijk een van de belangrijkste onderwerpen in deze tijd. Als leraar sta je daarbij stil in je les, maar ook als school ben je daarmee bezig. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook als organisatie. Wat draag je als school bij aan meer duurzaamheid. Dat is ook relevant omdat een gezond en goed geventileerd gebouw met een prettige temperatuur bijdraagt aan betere leerprestaties. Het gebruik van digiborden past goed bij meer duurzaamheid op school.

In dit artikel gaan we in op hoe je met je digibord vorm geeft aan onderwijs over duurzaamheid én tegelijkertijd bijdraagt aan de verduurzaming van scholen. We richten ons hierbij op de producten van Promethean, een leverancier van digitale schoolborden, software en andere digitale leermiddelen. Promethean is zich bewust van de duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd en heeft daarom de ambitie om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. We bespreken de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities van Promethean en hoe deze aansluiten op de SDG-doelen van de Verenigde Naties.

Daarnaast laten we zien hoe de digitale schoolborden van Promethean zelf duurzaam zijn en hoe deze bijdragen aan duurzaamheid in het onderwijs. We bespreken onder andere de energiezuinigheid van de borden en de software, en hoe deze kunnen bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot en kostenbesparingen.

Het belang van duurzaamheid in het onderwijs

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en daarom is het belangrijk dat het onderwerp ook in het onderwijs aan bod komt. Het gaat hierbij om de bewustwording van de impact die wij als mens hebben op het milieu, de economie en de samenleving. Het doel is om de kennis en vaardigheden van leerlingen te vergroten om op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

Scholen spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij kunnen zorgen voor een duurzame leer- en werkomgeving. Het gaat hierbij om het nemen van maatregelen om het energieverbruik te verminderen, afval te verminderen en het gebruik van duurzame materialen te stimuleren. Door het inzetten van digitale leermiddelen kan er bijvoorbeeld ook bespaard worden op papier en daarmee worden er minder bomen gekapt.

Het verduurzamen van scholen past binnen de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel de SDG-doelen genoemd. Deze doelen zijn opgesteld om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De doelen zijn opgesteld voor 2030 en iedereen, van overheden tot bedrijven en individuen, wordt opgeroepen om bij te dragen aan het behalen van deze doelen.

Wat voor rol speelt duurzaamheid op de basisschool

Op de basisschool worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de leerlingen en is het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan duurzaamheid. Het gaat hierbij niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om het aanleren van vaardigheden en het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering.

Met behulp van digitale leermiddelen kunnen leerlingen op een interactieve manier leren over duurzaamheid en de impact van hun gedrag op het milieu. Denk hierbij aan het gebruik van digiborden waarop je toegankelijke animaties en video’s over duurzaamheid toont. We bespreken de voordelen van energiezuinige digiborden en hoe deze bijdragen aan duurzaam onderwijs, alsook de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities van Promethean.

De voordelen van energiezuinige digiborden

Het gebruik van digiborden in het onderwijs biedt vele voordelen, zoals een verhoogde interactie en betrokkenheid van leerlingen. Maar wist je ook dat digiborden energiezuiniger zijn dan traditionele krijtborden of whiteboards? Een krijtbord heeft geen energie nodig om te functioneren, maar het schrijven met krijt is niet zo efficiënt als schrijven met een digitaal bord en het vereist vaak extra schoonmaakwerk. Digiborden van Promethean, zoals ActivPanel en ActivBoard Touch, zijn energiezuinig ontworpen. Dit kan op de lange termijn zorgen voor aanzienlijke besparingen op de energierekening van scholen en bijdragen aan verduurzaming van de school.

Daarnaast zijn digiborden ook duurzamer omdat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van recycling programma’s voor krijt of digitale whiteboard markers die na verloop van tijd moeten worden vervangen. Promethean borden maken gebruik van pen- en ‘finger touch’ en hebben daarom geen extra accessoires nodig. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar scheelt ook weer in de aanschaf van dergelijke middelen.

Promethean en duurzaamheid

Promethean wil het onderwijs helpen duurzamer te worden. Dat doen we allereerst door zelf een zo duurzaam mogelijk product te leveren. Onze hardware verbruikt energie, waar het klassieke schoolbord dat we ermee vervangen dat niet deed. Daarom zetten we in op hoogwaardige technologie met een zo laag mogelijk energieverbruik, maar ook op recycling van grondstoffen. In diverse landen participeert Promethean in recycling programma’s voor elektronica. Zo beperken we de nieuwe grondstoffen en energie die nodig is voor de productie van geheel nieuwe apparaten en proberen we de keten geleidelijk steeds dichter bij geslotenheid te brengen. Dat is het punt dat oude producten en hun grondstoffen volledig hergebruikt worden.

Promethean zet zich op meer manieren in voor een duurzame en veilige wereld nu en straks. Hier lees je meer over onze inspanningen op het gebied van milieu en maatschappij.

Duurzaamheid in het onderwijs: een belangrijke SDG

Duurzaam onderwijs is een belangrijk onderwerp in het onderwijs van vandaag. Duurzaamheid is namelijk een van de belangrijkste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld door de Verenigde Naties om de wereldwijde uitdag

ingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken. SDG 4 gaat over kwalitatief goed onderwijs en stelt dat “in 2030 elk kind toegang moet hebben tot kwalitatief goed basisonderwijs en vervolgonderwijs dat leidt tot relevante en effectieve leerresultaten”. Daarnaast moeten leerlingen ook leren over duurzaamheid en hoe ze een duurzame toekomst kunnen creëren.

Het gebruik van energiezuinige digiborden past binnen deze SDG en kan helpen om duurzaamheid in het onderwijs te integreren. Door leerlingen te laten zien hoe een digibord werkt en hoe het minder energie verbruikt dan traditionele krijtborden of whiteboards, kunnen zij leren over de voordelen van duurzaamheid en energiebesparing.

Duurzaamheid op school

Op de basisschool wordt al veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Leerlingen leren bijvoorbeeld over het belang van het scheiden van afval. Duurzaamheid op de basisschool hou je het beste praktisch. Voor jonge kinderen kan een begrip als duurzaamheid wat abstract zijn. Gebruik daarom de visualisatiemogelijkheden van je digibord om het thema voor hen concreet te maken. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende lesthema’s.

Ecologische voetafdruk

Ook leerlingen gebruiken elke dag producten. Onderzoek en visualiseer de ecologische voetafdruk ervan. Dit laat zich goed in projectvorm gieten, waarbij leerlingen eerst een eigen onderzoek doen naar hun consumptie. Alternatief kun je ook klassikaal vragen naar welke producten gebruikt worden. Na een eventuele visualisatie kun je met leerlingen aan de slag om hun voetafdruk te verminderen. Dat kan ook als onderdeel van een projectweek.

Recycling

Een van de meest tastbare dingen om te doen met duurzaamheid is recyclen. Het leuke hiervan is dat dit op de basisschool met allerlei activiteiten te combineren valt. Recyclen is iets dat iedereen kan. Geef een les handvaardigheid of knutselen vorm met behulp van te recyclen materialen. Zo leeft het onderwerp meteen en geef je er een invulling aan die past bij de leeftijd.

Duurzame energiebronnen

Energie komt gewoon uit het stopcontact. Bespreek met leerlingen welke vormen van energie er zijn en licht dat toe, bijvoorbeeld met video’s van een energiecentrale, windmolens of zonnepanelen. Je kunt het hebben over wat elektriciteit is en op welke manieren je deze kunt opwekken. Laat leerlingen tot slot nadenken over hoe verduurzaming van scholen kan helpen energieneutraal te worden.

Klimaatverandering

Je leerlingen hebben waarschijnlijk van klimaatverandering gehoord. Maar wat is dat nou echt? Betekent klimaatverandering alleen dat het warmer wordt? Ga in op de vele facetten van klimaatverandering en waarom dat mens en dier bedreigt. Visualiseer bijvoorbeeld de snelheid waarmee de aarde opwarmt, in vergelijking met voorgaande eeuwen en millennia.

Lokale duurzaamheid

Bespreek met de leerlingen hoe ze hun lokale gemeenschap duurzamer kunnen maken. Laat hen nadenken over manieren om groenere gewoonten aan te moedigen, zoals het aanleggen van groene zones, fietsen naar school en het verminderen van afval op straat.

Door gebruik te maken van een digibord kunnen deze onderwerpen op een visueel aantrekkelijke en interactieve manier worden gepresenteerd, waardoor leerlingen geïnspireerd raken om na te denken over hun eigen impact op het milieu en hoe ze deze kunnen verminderen. Zulke lessen prikkelen de creativiteit van leerlingen. En meer dan dat, ze bieden jou als leraar handvatten om ook echt met het thema aan de slag te gaan. Om te gaan werken aan een betere wereld in de eigen omgeving.

Geef vorm aan duurzaam onderwijs met Promethean

Duurzaamheid is belangrijk en wordt nog veel belangrijker. Dat vraagt om de juiste tools en leermiddelen om leerlingen daarin mee te nemen. Juist voor de wat jongere leerling is het een thema dat weliswaar overal is, maar tegelijk vaak ver weg voelt. Door te visualiseren en het tastbaar en interactief te maken, laat je als leraar het thema leven bij kinderen en jongeren. Bovendien dragen de producten van Promethean ook bij aan de duurzaamheid van je eigen school.

Dit laten we graag aan je zien tijdens een vrijblijvende demo van onze hardware en software voor onderwijs.