Privacybeleid

Het belang dat Promethean hecht aan Privacy.


Laatst bijgewerkt op 23 oktober 2020

Het is Prometheans voorrecht om over de hele wereld oplossingen voor het klaslokaal te bieden die leerruimtes transformeren in boeiende en samenwerkingsomgevingen en studenten onderdompelen in de nieuwste interactieve technologie.

Het vertrouwen dat u hebt in de oplossingen van Promethean is de basis van wie we zijn als bedrijf. Dat vertrouwen is de reden waarom de bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens voor Promethean van het grootste belang is. Wij willen dat u weet dat:

 1. Promethean zich inzet om uw persoonlijke gegevens te beschermen;
 2. Promethean uw persoonlijke gegevens nooit zal verkopen aan derden;
 3. Promethean uw gegevens zal gebruiken om u superieure producten en diensten te bieden;
 4. Promethean zal zich houden aan de privacywetten en -voorschriften die overal ter wereld van toepassing zijn; en
 5. Promethean zal redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

We beloven uw persoonlijke gegevens te verwerken op een manier die altijd rechtmatig, eerlijk en transparant is. Wij beloven u ook een keuze en controle te bieden over het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetten en verplichtingen.

Om ervoor te zorgen dat de wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensprivacy overal ter wereld wordt nageleefd, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor inwoners van de Europese Unie, heeft Promethean een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om de veiligheid en beveiliging van de persoonlijke informatie die wordt verzameld en verwerkt door Promethean over de hele wereld voortdurend te controleren en te verbeteren. Voor meer informatie over onze privacypraktijken, of voor vragen en problemen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op [email protected] of via normale post: Aan: Data Protection Officer, 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia 30022.

Hieronder vindt u het Promethean-privacybeleid dat begint met de algemene privacyvoorwaarden van Promethean die van toepassing zijn op alle Promethean-services (zoals hieronder gedefinieerd).

 1. Algemene privacyvoorwaarden van Promethean:


Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten, websites en applicaties die worden aangeboden door Promethean Limited, Promethean, Inc. en alle Promethean-bedrijven die worden gecontroleerd door of onder gezamenlijke controle staan van Promethean Limited (gezamenlijk “Promethean” of “Promethean Group”). We verwijzen naar alle producten, services, websites en applicaties van Promethean gezamenlijk als de “Services” in dit privacybeleid.

De privacy van personen met wie we communiceren is altijd van het grootste belang geweest en blijft voor Promethean. Daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld om duidelijk te beschrijven hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Lees het onderstaande zorgvuldig. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid dienen te worden gericht aan [email protected].

Door een Promethean-service te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en met eventuele aanvullende bepalingen van het privacybeleid die specifiek van toepassing zijn op de Promethean-service die u gebruikt (zie sectie 9 hieronder voor bepalingen van het privacybeleid die van toepassing zijn op specifieke Promethean-services). Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid of de bepalingen van het privacybeleid die specifiek van toepassing zijn op een Promethean-service, maak dan geen gebruik van de Promethean-service.  Houd er bovendien rekening mee dat u, om een Promethean-service te gebruiken, Promethean toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens over de nationale grenzen heen over te dragen en naar andere landen waar Promethean en zijn partners actief zijn, waaronder de Verenigde Staten. De privacybescherming en rechten van autoriteiten om toegang te krijgen tot uw informatie in deze landen zijn mogelijk niet gelijk aan die in uw land. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan deze landen overdragen als we vaststellen dat de overdracht noodzakelijk is om de Service te leveren en we zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens passende en adequate waarborgen en bescherming blijven ontvangen.

De termen “wij”, “ons” en “onze” zoals gebruikt in dit privacybeleid verwijzen naar Promethean Limited.

“Persoonlijke informatie” zoals gebruikt in dit privacybeleid betekent elke identificatie of informatie die, direct of indirect, kan worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren.

We beloven om uw persoonlijke informatie te verwerken op een manier die altijd wettig, eerlijk en transparant is en we zullen u altijd de keuze en controle geven over het gebruik van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de geldende wetten en verplichtingen.

Bovendien heeft u bepaalde privacyrechten die wij erkennen en respecteren. Klik hier voor specifieke informatie over uw privacyrechten.[link to Privacy Rights]

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk Promethean-bedrijf binnen de Promethean-bedrijvengroep, maar het gebruik van uw persoonlijke informatie door een Promethean-bedrijf zal in overeenstemming zijn met de voorwaarden van dit privacybeleid en de voorwaarden van Promethean’s IntraGroup-overeenkomst voor gegevensoverdracht die de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens bevat. Als u meer informatie wilt over de IntraGroup-overeenkomst voor gegevensoverdracht van Promethean, dient u uw verzoek schriftelijk in bij [email protected].

 1. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie


We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie op verschillende manieren en u kan worden gevraagd om uw persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u in contact bent met Promethean. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld verzamelen en gebruiken wanneer u:

(a) formulieren invullen op een door Promethean beheerde en geëxploiteerde internetsite om meer informatie over onze producten en diensten te vragen;

(b) registreren om een van onze producten of diensten te gebruiken;

(c) plaatsen op onze ondersteuningsgemeenschap of om hulp vragen van ons ondersteuningsteam;

(d) uw informatie aan Promethean verstrekken, hetzij rechtstreeks, hetzij via andere middelen, op een handelsbeurs of ander evenement dat Promethean organiseert of waaraan Promethean deelneemt;

(e) gebruik maken van ons partnerportaal of een andere website die we beschikbaar stellen voor individuen of bedrijven die Promethean-producten of -diensten verkopen;

(f)  Promethean-software proberen te downloaden;

(g) deelnemen aan een online-enquête;

(h)  contact met ons opnemen of op enigerlei wijze met ons in contact treden om een online chatfunctie op te nemen op een website of dienst die we aanbieden of beschikbaar stellen;

(i)   deelnemen aan een wedstrijd of promotie;

(j)   zich registreren om deel te nemen aan een webinar of ander evenement;

(k) solliciteren naar een baan of functie bij Promethean; of

(l)  een probleem melden met een van onze internetsites.

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen zoals, maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP- of MAC-adres of andere unieke identificatiegegevens. Als en wanneer we het nodig achten, kunnen we ook aanvullende categorieën persoonlijke informatie verzamelen.

Bovendien kunnen we uw persoonlijke informatie verzamelen uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld openbaar beschikbare internetsites of records, of van derden die ons persoonlijke informatie verstrekken voor ons rechtmatig gebruik.

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen, zullen we ernaar streven de verzamelde persoonlijke informatie te minimaliseren tot slechts de beperkte hoeveelheid persoonlijke informatie die we nodig hebben voor onze doeleinden.

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken als we een of meer van de volgende wettelijke grondslagen hebben voor het verwerken van uw persoonlijke informatie:

 1. onze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 2. onze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. onze verwerking is noodzakelijk om het vitale belang van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 4. onze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang;
 5. onze verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij; of
 6. u heeft toestemming gegeven voor de verwerking.

Met de persoonlijke informatie die we verzamelen, kunnen we:

 1. onze Services aan u leveren;
 2. ervoor zorgen dat inhoud van onze Services op de meest effectieve manier aan u wordt gepresenteerd;
 3. u informatie, producten of diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 4. om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u en ons of tussen ons en de organisatie waarbij u bent aangesloten;
 5. u op de hoogte houden van de nieuwste productaankondigingen, software-updates en aankomende evenementen van Promethean;
 6. creëren, ontwikkelen, exploiteren, leveren en verbeteren van de producten, diensten, inhoud, marketing en advertenties van Promethean;
 7. belangrijke mededelingen verzenden, zoals mededelingen over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid, en om programma’s te beheren zoals sweepstakes, prijsvragen of soortgelijke promoties; of
 8. andere taken of activiteiten ondernemen en uitvoeren waarvoor we een wettige basis hebben om te ondernemen en uit te voeren.


In alle gevallen dat we u vragen om uw persoonlijke informatie te verstrekken, bent u niet verplicht om de persoonlijke informatie die we hebben gevraagd te verstrekken. Als u er echter voor kiest om dit niet te doen, kunnen we u in veel gevallen niet voorzien van onze service of reageren op eventuele vragen.

Als u een e-mail, bericht of andere communicatie van ons ontvangt en u geen verdere communicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden door (i) u uit te schrijven onderaan de e-mail van Promethean, (ii) een email naar [email protected] inclusief uw naam en een korte uitleg van het doel van uw e-mail, of (iii) Promethean bellen op een van de volgende telefoonnummers: In de VS (888)652-2848 ; buiten in de VS, +44 (0) 1254 298 598.

Houd er ook rekening mee dat Promethean ook gegevens verzamelt in een vorm die op zichzelf geen directe associatie met een specifieke individuele gebruiker mogelijk maakt. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw computer, inclusief, indien beschikbaar, uw apparaattype, besturingssysteem en browsertype, evenals informatie over uw activiteiten op een van onze websites of applicaties, zoals uw browse-acties en -patronen. Deze informatie stelt ons in staat het gedrag van klanten beter te begrijpen, onze Services te verbeteren en de gebruikerservaring met onze Services te verbeteren. Deze informatie wordt verzameld en gebruikt om ons te helpen begrijpen welke delen van de Service het meest interessant zijn en om de gebruikerservaring of onze Services te verbeteren.

Om veel van dezelfde redenen als hierboven beschreven, kunnen we een cookiebestand gebruiken dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze bestanden helpen ons om onze websites te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren. Cookies stellen ons in staat om:

 • ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 • om uw gebruik van de website te versnellen;
 • informatie over uw voorkeuren op te slaan;
 • de website aan te passen aan uw individuele interesses;
 • een schatting te maken van ons klantenbestand en gebruikspatroon; en
 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar de website.


U kunt het accepteren van cookies weigeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u de instelling van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling echter selecteert, is het mogelijk dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van onze website of Services. Tenzij u uw browser zo heeft ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u zich aanmeldt voor onze Service. Raadpleeg het cookiebeleid dat van toepassing is op de dienst die u bezoekt om de cookies die we gebruiken te begrijpen. Op elk van onze Services is een link naar het toepasselijke Cookiebeleid beschikbaar.

 1. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan


We onderhouden servers over de hele wereld en uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt op servers buiten het land waar u woont. Gegevensbeschermingswetten verschillen van land tot land, en sommige bieden meer bescherming dan andere. We werken altijd om te voldoen aan de wetten die van toepassing zijn op uw persoonlijke informatie en we zullen de bescherming die wordt beschreven in dit privacybeleid toepassen op uw persoonlijke informatie, ongeacht waar uw persoonlijke informatie kan worden verwerkt door Promethean.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u naar enige Service van Promethean verzendt. Elke overdracht is daarom op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 1. Openbaarmaking van uw informatie
 • Met uitzondering van het voorbeeld hierboven, delen of verkopen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden voor marketingdoeleinden of advertenties, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bepaalde betrouwbare derde bedrijven en personen om taken uit te voeren namens ons, maar uitsluitend met het oog op het uitvoeren van hun werk voor ons, bijvoorbeeld om ons te helpen bij het leveren van de website, het verbeteren van de website, het verhogen van de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website, het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren van uw ervaring op de website, om te kunnen reageren op uw vragen of verzoeken of om informatie te bieden over onze producten of services. Tenzij wij u anders vertellen, hebben deze vertrouwde derde bedrijven geen enkel recht om uw persoonsgegevens te gebruiken dat verder gaat dan wat nodig is om ons te helpen u de best mogelijke service te bieden. Voor zover wij persoonsgegevens uit de EU met deze derden delen, eisen wij van hen dat zij voldoen aan de vereisten van een gegevensverwerker in het kader van de AVG.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als Promethean of vrijwel al haar activa door een derde partij worden verworven, in welk geval persoonsgegevens van haar klanten een van de door Promethean overgedragen activa zal zijn.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als Promethean hiertoe verplicht is door de wet, juridische procedures, rechtszaken en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten uw land van verblijf. We kunnen ook informatie over u openbaar maken als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van openbaar belang; en
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als wij bepalen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen.
 1. Kinderen


Wij begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen. Bovendien voldoen we in de landen waar we diensten aanbieden waar we de persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, aan de toepasselijke wetten met betrekking tot het verzamelen van de persoonlijke informatie van kinderen. In de Verenigde Staten verzamelen, gebruiken of verwerken we bijvoorbeeld niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar zonder verifieerbare toestemming van de ouders. In bepaalde landen van de Europese Unie verzamelen, gebruiken of verwerken we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder verifieerbare toestemming van de ouders. In andere landen verzamelen, gebruiken of verwerken we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen op of onder de leeftijd waarop ouderlijke toestemming vereist is volgens de wetten die van toepassing zijn in die landen. Als we ooit vernemen dat we de persoonlijke informatie van een kind hebben verzameld zonder ouderlijke toestemming wanneer ouderlijke toestemming vereist is, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Als u weet dat we per ongeluk persoonlijke informatie over een kind hebben verzameld zonder de vereiste ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op via [email protected].

 1. Do Not Track (DNT)


Promethean volgt haar gebruikers niet na verloop van tijd of op websites van derden om gerichte reclame aan te bieden en reageert daarom niet op Do Not Track (DNT)-signalen.

 1. Links naar andere sites


Onze Services kunnen, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders, aangesloten ondernemingen of andere derde partijen Als u een link volgt naar een van deze websites, let er dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

 1. Wijzigingen in ons privacybeleid


Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Bekijk deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, omdat deze wettelijk bindend zijn voor u.

 1. Aanvullende privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Promethean-services.


ALS U EEN VAN DE SPECIFIEKE DIENSTEN DIE DOOR PROMETHEAN WORDEN AANGEBODEN GEBRUIKT OM, MAAR NIET BEPERKT TE ZIJN TOT, DE HIERONDER VERMELDE PROMETHEAN-DIENSTEN, ZIE DE AANVULLENDE PRIVACYBELEIDBEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIE SPECIFIEKE SERVICE. KLIK VOOR DE HIERONDER VERMELDE PROMETHEAN-DIENSTEN OP DE TOEPASSELIJKE LINK OM DE AANVULLENDE PRIVACYBELEIDBEPALINGEN TE ZIEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ELK VAN DEZE DIENSTEN.

mypromethean.com

ClassFlow

In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de voorwaarden van het privacybeleid die specifiek zijn voor een Promethean-service, dan zijn de voorwaarden van het privacybeleid die van toepassing zijn op en specifiek voor de Promethean-service bepalend en controlerend met betrekking tot die specifieke Promethean-service.

 1. Contact


Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid dienen te worden gericht aan [email protected].

©2020 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden.