Wat is betrokkenheid van leerlingen?

Wat is betrokkenheid van leerlingen?

Published: januari 18th, 2022

Betrokkenheid van leerlingen is een veelbesproken concept en alle docenten zijn het erover eens dat het essentieel is. Het is een groot deel van de reden waarom tools zoals: interactieve whiteboards (ook bekend als interactieve displays) en educatieve software tegenwoordig zo’n belangrijke rol in de klas spelen.

Ondanks uitgebreide discussies over het onderwerp, kan het soms toch nog een beetje vaag zijn. Net zoals er talloze manieren zijn om je leerlingen te betrekken, zijn er nog meer manieren om betrokkenheid te definiëren en te meten.

In deze blog gaan we dieper in op de betrokkenheid van leerlingen om je te helpen de belangrijkste concepten beter te begrijpen. Dit omvat onder andere:

 • De verschillende definities van betrokkenheid van leerlingen bespreken om vast te stellen wat er echt toe doet
 • Een korte geschiedenis van betrokkenheid van leerlingen doornemen en hoe deze zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld
 • Jou helpen te begrijpen waarom de betrokkenheid van leerlingen zo belangrijk is en hoe je dit kunt volgen en meten

Lees verder om meer te weten te komen.

Betrokkenheid van leerlingen definiëren

Betrokkenheid van leerlingen kan moeilijk te definiëren zijn. Hoewel de term veel wordt gebruikt sinds het in de jaren 90 populair werd, variëren de definities ervan.

Sommige onderzoekers van het onderwerp beschrijven betrokken van leerlingen als “de interesse en het enthousiasme van een persoon voor school, wat van invloed is op hun academische prestaties en gedrag”, terwijl anderen het eenvoudiger definiëren als “energie wat in actie wordt gestopt”. Het officiële woordenboek van onderwijshervorming biedt een meer specifieke definitie, waarbij de betrokkenheid van leerlingen wordt beschreven als: “de mate van aandacht, nieuwsgierigheid, interesse, optimisme en passie die studenten tonen wanneer ze leren of les krijgen, wat zich uitstrekt tot het niveau van motivatie dat ze hebben om te leren en vooruitgang te boeken in hun opleiding.”

Bovendien blijft ons begrip van betrokkenheid van leerlingen zich aanpassen naarmate de onderwijswereld zich ontwikkeld. In het huidige leerlandschap, waar onderwijs plaatsvindt in de klas, online en in talloze hybride vormen, zien we uitgebreidere definities van betrokkenheid van leerlingen naarmate we meer leren over nieuwe facetten van de studentenervaring.

Maar aangezien er talloze definities van betrokkenheid van leerlingen zijn, is er een gemeenschappelijke basis. Centraal in elke definitie van betrokkenheid van leerlingen staat de overtuiging dat leren verbetert wanneer leerlingen nieuwsgierig, geïnteresseerd of geïnspireerd zijn, en dat het leren negatief wordt beïnvloed wanneer leerlingen onverschillig, verveeld of anderszins niet betrokken zijn. Zodanig is het bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen een belangrijke doelstelling voor docenten over de hele wereld.

De geschiedenis van betrokkenheid van leerlingen

De term ‘betrokkenheid van leerlingen’ wordt al tientallen jaren op grote schaal gebruikt, beginnende in 1996 toen het voor het eerst werd geïdentificeerd als een nieuw trend woord in het onderwijs. Naarmate de onderwijswereld zich heeft ontwikkeld, is ook de betekenis achter de term mee ontwikkeld. De definitie van de term heeft verschillende versies gehad en in het huidige landschap waar verschillende leeromgevingen naast elkaar bestaan, waaronder klassikaal, op afstand en hybride, zien we meer veranderingen in de manier waarop we betrokkenheid bij het onderwijs bespreken.

Vandaag de dag merken we nog steeds dat de betrokkenheid van leerlingen moeilijk te definiëren is op een enkele, statische manier. Hoewel het een veelgebruikt concept is onder docenten om algemene onderwijsstrategieën en onderwijstechnieken te bespreken die het leren van studenten verbeteren, is het een complexe, veelzijdige term die het moeilijk kan maken om het te begrijpen.

Hoewel er meerdere definities zijn, is er een gemeenschappelijk thema. Het gedeelde concept van de verschillende opvattingen over de betrokkenheid van leerlingen is geworteld in het idee dat leren verbetert wanneer studenten nieuwsgierig, geïnteresseerd of geïnspireerd zijn, en dat het leren negatief wordt beïnvloed wanneer studenten onverschillig, verveeld of anderszins niet betrokken zijn. Docenten over de hele wereld zien een sterkere of verbeterde betrokkenheid van leerlingen als een belangrijke doelstelling binnen hun lessen en gemengde leeromgevingen.

De drie dimensies van betrokkenheid van leerlingen

Hoewel er enige variatie binnen de betrokkenheid van leerlingen bestaat, zijn er hoofdzakelijk drie soorten betrokkenheid die onder de overkoepelende term vallen. Deze verschillende soorten betrokkenheid die bij het leren voorkomen zijn:

 • Emotionele betrokkenheid
  Dit verwijst naar de gevoelens van leerlingen over hun leraar, de klasomgeving en de algemene schoolervaring. Het omvat ook het gevoel van verbondenheid van een leerlign en hoe waardevol zij hun werk vinden.
 • Gedragsbetrokkenheid
  Gedragsmatige betrokkenheid van leerlingen gaat over hoe attent en actief zij in de klas zijn en met een school in het algemeen. Is de leerling bijvoorbeeld betrokken bij buitenschoolse activiteiten die met de school te maken hebben?
 • Cognitieve betrokkenheid
  Dit verwijst naar hoe intrinsiek gemotiveerd en toegewijd leerlingen zijn over hun eigen leerproces en in hoeverre ze dit beheersen en er verantwoordelijkheid voor nemen.

Leerlingen zijn het meest betrokkenheid en leren het beste wanneer aan alle drie gebieden van betrokkenheid wordt voldaan.

Betrokkenheid van leerlingen meten

Hoewel veel docenten een werkdefinitie hebben van leerlingbetrokkenheid en strategieën om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten, is effectief meten een moeilijkere taak.

Het gedrag van leerlingen geeft je misschien een idee van hoe betrokken ze zijn bij je lessen, maar echt bruikbare inzichten moeten beter worden gedefinieerd en gemeten.

Het gebruik van de drie dimensies van leerlingbetrokkenheid is de ideale basis om de betrokkenheid van leerlingen te meten, door per leerling vast te stellen aan welke van deze dimensies is voldaan, krijg je de inzichten die je nodig hebt om betere beslissingen voor leerlingen te maken. Populaire tools en tactieken die je kunt gebruiken om deze individuele dimensies te meten en de betrokkenheid van leerlingen te definiëren, zijn:

 • Deelname in de klas. Hoewel dit een effectieve manier is om betrokkenheid in de klas te meten, moeten leraren voorzichtig te werk gaan. Stel duidelijke richtlijnen op voor wat deelname inhoudt en volg deze voor een meer onbevooroordeelde kijk op hoe leerlingen deelnemen aan de klas. Je moet ook rekening houden met individuele persoonlijkheden – mensen die van nature verlegen zijn, zullen minder geneigd zijn om hun mening te geven en op veel manieren actief deel te nemen, ondanks dat ze ongelooflijk betrokken zijn bij het onderwerp. Dit proberen te forceren kan het tegenovergestelde effect hebben van het gewenste effect en ertoe leiden dat de leerling zich terugtrekt tijdens de lessen.
  • Het uitvoeren van formele beoordelingen is een veelgebruikte methode om betrokkenheid te meten. Gebruik regelmatig toetsen of examens om de voortgang van leerlingen te meten en om zwakke punten te markeren. Je kunt deze kennis gebruiken om jouw aanpak aan te passen om leerlingen beter te betrekken bij belangrijke aandachtspunten.
 • Feedback van leerlingen via anonieme enquêtes kunnen je belangrijke inzichten geven die jouw leerlingen anders misschien niet hadden gedeeld uit angst om in de problemen te komen. Je kunt de leerlingen ook vragen om elke week hun eigen deelname te beoordelen om vast te stellen hoe betrokken ze zich voelen.

Door dit soort metingen uit te voeren op zowel macro (de betrokkenheid van een leerling bij de school als geheel) als micro (het betrokkenheidsniveau van een leerling op een lesspecifieke basis), krijg je een veel beter beeld van hoe betrokken jouw leerlingen zijn en hoe je de koers snel kunt bijsturen als leerlingen beginnen af te haken.

Waarom de betrokkenheid van leerlingen belangrijk is

Docenten hechten veel waarde aan de betrokkenheid van leerlingen, want als leerlingen betrokken zijn, betekent dit dat ze een actieve rol spelen in hun eigen leerproces.

In een tijdperk waarin hybride leeromgevingen steeds gebruikelijker worden, kan het lastig zijn om de studentenervaring consistent te houden. Terwijl er COVID-19nieuwe hindernissen worden geïntroduceerd voor de betrokkenheid van leerlingen, zet het ook aan tot creatieve methodes om leerlingen op afstand en hybride leerlingen betrokken te houden. Zelfs in uitdagende tijden moet een gevoel van sterke betrokkenheid van leerlingen van cruciaal belang blijven, aangezien het een groot aantal belangrijke factoren voorspelt, waaronder:

 • Academische cijfers
 • Test scores
 • Het leren
 • Aanwezigheid in de klas
 • Behoud van leerlingen
 • Afstuderen
 • Academische veerkracht

Studenten die betrokken zijn bij de school behalen meer academisch succes. Bovendien is een ander opmerkelijk voordeel dat leerlingen die een sterke betrokkenheid tonen, minder snel het slachtoffer worden van mogelijke puberproblemen, wat vaak gerelateerd is aan het risico op schooluitval.

Hoewel er meerdere definities van de betrokkenheid van leerlingen zijn die elk hun eigen aanpassing met de tijd hebben gezien, is er overeenstemming over het belang ervan in het onderwijs. Consistente betrokkenheid van leerlingen is de sleutel tot succes van leerlingen binnen en buiten de klas.

Betrokkenheid van leerlingen bevorderen met Promethean

Promethean geeft scholen en docenten de tools die ze nodig hebben om zinvolle, aanhoudende betrokkenheid van leerlingen te stimuleren in zowel hybride als traditionele leeromgevingen.

Het Promethean Activpanel is ontworpen om intuïtieve leerervaringen mogelijk te maken met meer mogelijkheden voor interactiviteit. Elk paneel wordt vooraf uitgerust met een reeks hoogwaardige leermiddelen en functies voor de betrokkenheid van leerlingen, waaronder oneindig canvas, schermopname, scherm delen, spinner, timer en meer. Wij bieden ook ClassFlow, de bekroonde, gratis onderwijssoftware waarmee docenten presentaties, documenten, afbeeldingen, video’s en meer in één dynamische les kunnen samenbrengen.

Meer weten? Plan vandaag nog jouw gratis demo met een Promethean-expert!