Top 5 Tips die interactief leren naar een hoger niveau te tillen

Samen aan opdrachten werken helpt bij interactief leren

Published: maart 24th, 2022

Innovatie binnen het onderwijs vindt plaats op veel verschillende manieren, maar één ding is duidelijk: interactief leren is ‘hot and happening’. Waar er vroeger veelal nadruk lag op instructief onderwijs, heeft het huidige onderwijs een meer interactief karakter. 

Nieuwe lesmethoden en technologieën helpen leerkrachten hierbij. Maar hoe zorg je ervoor dat je als leerkracht interactief leren zo goed mogelijk verwerkt in de lessen die gegeven worden? Lees nu 5 handige tips om interactief leren naar een hoger niveau te tillen. 

Tip #1. De ‘Peer Instruction Method’

Een van de beste methoden om interactief leren naar een hoger niveau te tillen, is door het stimuleren van groepsbetrokkenheid. De Nederlandse Harvard Professor Eric Mazur is één van de grondleggers van de ‘Peer Instruction Method’ dat zich op groepsbetrokkenheid focust.

Bij deze methode wordt de les zo nu en dan onderbroken en stelt de leerkracht een vraag aan de leerlingen. De klas krijgt dan één à twee minuten de tijd om na te denken over een antwoord. Als elke leerling de tijd heeft gehad om na te denken over het antwoord, houdt de leerkracht een poll in de klas en vraagt de leerlingen om hun hand op te steken als zij het eens of oneens zijn met een bepaald antwoord. 

Na de reactie van de klas laat de leerkracht nog niets los over het eventuele antwoord en vraagt daarbij aan de leerlingen om hun bevindingen te bespreken met twee of drie andere leerlingen, die in de buurt zitten. Zodra de leerlingen met elkaar hebben overlegd over een mogelijk antwoord, peilt de leerkracht nog een keer de verschillende antwoorden in de klas. Hierna legt de leerkracht pas uit wat het antwoord is met een bijbehorende uitleg. 

De methode stimuleert interactief leren door de leerlingen eerst zelf na te laten denken over een mogelijk antwoord. Door hier de verschillende antwoorden van klasgenoten aan toe te voegen, worden de leerlingen nogmaals getriggerd om na te denken over hun eigen antwoord en dit te vergelijken met de antwoorden van medeleerlingen. 

Deze interactieve manier van leren zorgt voor een herhaling van de lesstof en memorabele momenten in de interactie met medeleerlingen, waardoor leerlingen de lesstof sneller tot zich nemen dan bij het gebruik van een traditionele lesmethode. 

Tip #2. Het gebruik van Multimedia stimuleren

Onbeperkte informatie is tegenwoordig binnen handbereik. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone en zijn vaak al zeer bedreven in het gebruik van een tablet. Waar een gemiddeld kind in 2018 pas op 12-jarige leeftijd een smartphone in het bezit had was dat anno 2020 al op 9-jarige leeftijd

Leerkrachten kunnen op deze ontwikkeling inspelen door hun lesprogramma hierop aan te passen en het combineren van online en offline lesmethoden. Zo hebben veel basisscholen tegenwoordig tablets in de klas die zelfs verbonden kunnen worden met het digitale schoolbord. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld de leerlingen de opdracht geven om, met behulp van de tablet, op onderzoek uit te gaan. Zo kunnen leerlingen extra informatie te weten komen over bepaalde onderwerpen. Ook stimuleert het de leerlingen om informatie vanuit meerdere bronnen met elkaar te vergelijken. 

Tip #3. De ‘Flipped Classroom’

De ‘Flipped Classroom’, oftewel het omgedraaide klaslokaal, draait de rollen van huiswerk en instructieve lessen om. Zeker nu verschillende multimediale technologieën vlucht hebben genomen, is het nog makkelijker om het omgedraaide klaslokaal model toe te passen. Bij het principe van de ‘Flipped Classroom’ zorgt de leerkracht ervoor dat de lesstof, die traditioneel gesproken in de klas verteld werd, nu online beschikbaar is. 

Zo stelt de leraar bijvoorbeeld een video met uitleg samen, in combinatie met teksten uit het schoolboek en verschillende online bronnen. Voorafgaand nemen de leerlingen de stof door als huiswerk en daardoor zijn ze goed voorbereid op de les.

De tijd in de klas is bij de ‘Flipped Classroom’ gereserveerd voor discussie, het beantwoorden van vragen en het werken aan interactieve opdrachten samen met andere leerlingen. Daarnaast heeft de leraar tijdens de les ook meer tijd over om leerlingen die iets meer aandacht nodig hebben bij te staan.

Tip #4. Kunstmatige intelligentie

Het klinkt misschien als science fiction, maar in China wordt kunstmatige intelligentie wel op een heel bijzondere manier toegepast. Zo krijgen de leerlingen van een basisschool net buiten Shanghai, bij het binnenkomen van het klaslokaal een hoofdband op. 

De hoofdband bevat drie elektroden, twee achter de oren en één op het voorhoofd. De elektroden meten signalen die worden verzonden door neuronen in de hersenen. Deze data wordt real-time naar de computer van de leerkracht verstuurd. Terwijl de leerlingen bijvoorbeeld aan het rekenen zijn, kan de leerkracht zien welke leerlingen interactief aan het leren zijn en welke leerlingen de aandacht af en toe verliezen. 

Ondanks dat het hoofdbanden systeem zich nog in een experimentele fase bevindt, geven de verschillende leerkrachten aan dat de leerlingen de aandacht er beter bij hebben en harder studeren. 

Of dit idee in Nederland ook een goed idee is, daar kan over getwist worden. Privacy en het welzijn van de leerlingen zullen natuurlijk altijd voorop moeten staan. Wel is het te verwachten dat, net als in elke andere industrie, kunstmatige intelligentie ook in Nederland zijn intrede zal doen binnen het onderwijs. 

Tip #5. Gamification binnen het onderwijs

Gamification is een zeer populaire vorm van interactief leren, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Het woord ‘gamification’ staat voor het inbrengen van een computerspel-element in een omgeving waar het voorheen niet bestond. 

Veel kinderen zijn van huis uit al bekend met games, waarin ze bijvoorbeeld een som op moeten lossen, moeten puzzelen of de volgorde van verschillende plaatjes moeten onthouden. Deze kennis nemen ze mee naar het klaslokaal en leerkrachten kunnen hier handig op inspelen door de inzet van games in het klaslokaal. De games werken stimulerend en motiverend, vaak omdat er iets te winnen valt binnen het spel. Zo kun je in veel van de spellen nieuwe levels of functies unlocken die het spelletje nog leuker maken.  

Er zijn verschillende aanbieders van educatieve games die helpen bij het interactief leren. Zo heeft Noordhoff games beschikbaar die kinderen helpen bij het spellen en heeft Squla een groot scala aan spellen beschikbaar die allemaal toegespitst zijn op het spelend leren. Ook is Kahoot binnen het klaslokaal zeer geschikt om quizzen te organiseren.

De games kunnen ook geprojecteerd worden op het digitale schoolbord dat in veel klaslokalen aanwezig is. Benieuwd hoe je een digitaal schoolbord kunt gebruiken om met de gehele klas interactief te leren? Neem dan contact op en vraag een gratis demo aan. Een Promethean Education Consultant laat je dan alle ins en outs zien van het digitale Promethean Schoolbord.