Haal meer uit je digibord met e-learning

e-learning in het onderwijs

Published: september 21st, 2023

Onderwijs is steeds dynamischer. Schermen zijn overal, kennis komt overal vandaan en het opdoen daarvan is niet meer afhankelijk van een fysieke locatie. Tegelijk wil je als onderwijzer niet het klassieke onderwijs overboord gooien. Een klassikale les, waarbij je elkaar in de ogen kijkt, heeft nog steeds grote meerwaarde. Maar je kunt je ogen niet sluiten voor de nieuwste ontwikkelingen.

E-learning in het onderwijs is een onderdeel van blended leren. Een vorm van leren waarbij klassikale les belangrijk blijft, maar digitale middelen belangrijke ondersteuning bieden. Ook buiten de klas en na lestijd. De sleutel tot succesvol blended leren zit in de integratie van beide onderwijsvormen. Je bombardeert leerlingen en studenten niet met informatie, tijdens en buiten de lessen. In plaats daarvan bied je een samenhangend pakket van modules en informatie. De kern behandel je klassikaal, terwijl ondersteuning, verdieping en verbreding modulair worden aangeboden via digitale kanalen.

Dit levert niet alleen een logische samenhang op, maar ook veel meer onderwijs naar behoefte, wat altijd een zwaktepunt was van klassikaal onderwijs dat alleen klassikaal plaatsvindt. In zo’n setting is het lastig om te differentiëren naar verschillen in niveau, interesses en leerbehoeften bij leerlingen en studenten. Dankzij e-learning maakt het onderwijs daar nu een sprong in. Promethean helpt je graag die sprong te maken en biedt daarbij ondersteuning met hardware en software. De structuur en voorbeelden van goede e-learning reiken wij je aan, zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Wat is e-learning?

Laten we beginnen bij het begrip e-learning. In de basis is het niets anders dan de toepassing van elektronische (de ‘e’ in e-learning) hulpmiddelen bij lesgeven. Je zou dus ook van digitaal leren kunnen spreken. Lesgeven met een digibord is op zichzelf dus al een vorm van e-learning. Maar ook het gebruik van tablets, smartphones, internet en digitale presentatiemiddelen of software zijn allemaal voorbeelden van e-learning of digitaal leren. Het is ook leuk om ze allemaal te gebruiken. Je les wordt er leuker én beter van. Vooral ook omdat je heel veel middelen krijgt aangereikt om leerlingen en studenten aangehaakt te houden.

Digitaal leren biedt veel voordelen ten opzichte van traditioneel onderwijs. Het is flexibel, toegankelijk en kan op maat worden aangeboden met veel meer aandacht voor het individu. Tegelijk is onderwijs schaalbaarder. Interessante lesstof is niet voorbehouden tot het aantal leerlingen of studenten dat in een klas past, maar kan met de hele wereld worden gedeeld.

Bij e-learning is het wel belangrijk dat er een gedachte achter zit. Je gebruikt digitale leermiddelen tenslotte niet alleen omdat ze er nou eenmaal zijn, maar omdat je de leukste en best mogelijke lessen wil aanbieden. De e-learning hulpmiddelen van Promethean helpen je daarbij. Niet alleen door de mogelijkheden van het Promethean ActivPanel of onze ClassFlow-software. Maar vooral ook door de hulpmiddelen die we je bieden. Veel daarvan vind je bij Learn Promethean. Hier vind je artikelen, handleidingen, lessen voor onze software en digiborden. Heel handig en bovendien zelf ook een voorbeeld van e-learning.

E-learning in het onderwijs

Hoewel leren – dus ook leren met nieuwe, digitale middelen – zich zeker niet beperkt tot het onderwijs, is dat wel de voor de hand liggende plek. In het onderwijs draait het tenslotte om leren. Promethean probeert daarom voorop te lopen bij het ontwikkelen van digitale leermiddelen en daarbij de hulpmiddelen om ze effectief te gebruiken.

In de context van het onderwijs komt digitaal leren optimaal tot zijn recht. Zo kunnen leerlingen zelfstandig door de lesstof gaan en hun eigen tempo bepalen. Daarnaast biedt e-learning meer mogelijkheden om de lesstof op een visuele en interactieve manier te presenteren, waardoor leerlingen de stof beter begrijpen en onthouden. Een ander belangrijk voordeel van e-learning is dat het flexibel is. Leerlingen kunnen de lesstof bekijken en oefenen waar en wanneer ze willen. Hierdoor wordt het mogelijk om het leren beter aan te passen aan de individuele behoeften van leerlingen. Leerlingen die bijvoorbeeld extra uitleg nodig hebben over een bepaald onderwerp, kunnen de lesstof zo vaak bekijken als nodig is om het te begrijpen.

Ook biedt e-learning mogelijkheden voor samenwerking en feedback. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld samenwerken aan opdrachten en projecten, ook als ze niet op dezelfde locatie zijn. Dit vergroot niet alleen de betrokkenheid van leerlingen, maar ook hun sociale vaardigheden en digitale competenties. Digitaal leren is ook de opmaat naar gepersonaliseerd leren. Leerlingen kunnen op basis van hun niveau en interesses op maat gemaakte lessen en opdrachten krijgen. Hierdoor wordt het leren niet alleen effectiever, maar ook leuker. Promethean biedt je daarvoor alle tools. Zo wordt het voor jou als leraar makkelijker om leerlingen en studenten ook echt uitdagende opdrachten aan te bieden.

Toepassingen e-learning in het basisonderwijs

Het gebruik van e-learning in het basisonderwijs verschilt van dat in het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs wordt digitaal leren voornamelijk ingezet om het leren te personaliseren en interactiever te maken. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het aanbieden van digitale ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. E-learning in het basisonderwijs wordt voornamelijk gebruikt als aanvulling op het reguliere onderwijs.

In het voortgezet onderwijs wordt e-learning juist meer ingezet als vervanging van het reguliere onderwijs. Hierbij gaat het om het aanbieden van volledige online lessen en het aanbieden van online cursussen en trainingen. E-learning in het onderwijs aan jongeren richt zich vaak op het aanbieden van meer flexibiliteit aan leerlingen en het bieden van een alternatief voor fysieke lessen. Hierdoor kunnen leerlingen zelf bepalen waar en wanneer ze willen leren.

Daarnaast is het doel van digitaal leren in het voortgezet onderwijs ook anders. Hierbij gaat het niet alleen om het ontwikkelen van digitale vaardigheden, maar ook om het aanbieden van verdiepende en uitdagende leerstof. E-learning in het onderwijs aan jongeren biedt ook meer mogelijkheden voor differentiatie en maatwerk, waarbij leerlingen op hun eigen niveau en tempo kunnen werken.

Tips om meer uit je digibord te halen

Heb je een digibord in je klas en wil je daar meer uithalen? De volgende tips helpen je daarbij.

Tip 1: Geef feedback via het digibord

Feedback is heel belangrijk in goed onderwijs. Je digibord is een kans om feedback centraal te delen, maar ook om je leerlingen en studenten elkaar feedback te laten geven. Op een digibord is feedback vaak ook concreter, omdat opmerkingen en tips vaak direct bij het werk of de presentatie gegeven kunnen worden. Concretere feedback is altijd beter.

Tip 2: Gebruik interactieve multimedia

Een van de grote voordelen van een digibord is dat je interactieve multimedia kunt gebruiken om de aandacht van leerlingen vast te houden. Maak gebruik van video’s, afbeeldingen, audio en animaties om complexe concepten uit te leggen of om abstracte ideeën visueel te maken. Met interactieve multimedia kunnen leerlingen actief deelnemen aan de les en blijft de stof beter hangen.

Tip 3: Verken en gebruik digitale tools

Een digibord is meer dan alleen een groot scherm. Promethean software biedt verschillende digitale tools en resources die je kunt gebruiken om de les interactiever te maken. Maak bijvoorbeeld gebruik van online quizzen, mindmaps, of interactieve oefeningen om leerlingen actief te betrekken bij de les.

Tip 4: Neem de klas mee op virtuele excursie

Met het digibord kun je virtuele excursies maken naar verschillende plaatsen over de hele wereld. Dit kan helpen om leerlingen te betrekken bij de les en om abstracte concepten te visualiseren. Maak bijvoorbeeld een virtuele excursie naar een historische locatie of een belangrijke gebeurtenis. Zo kunnen leerlingen de lesstof echt ervaren.

Tip 5: Gebruik social media

Social media kan een waardevol hulpmiddel zijn voor e-learning in het onderwijs. Maak bijvoorbeeld gebruik van online discussiegroepen om leerlingen te betrekken bij de les. Je kunt ook social media gebruiken om leerlingen te laten samenwerken aan projecten of om feedback te geven op hun werk.

Tip 6: Gebruik ‘gamification’

Gamification is het gebruik van game-elementen in niet-game contexten. Door gamification te gebruiken in de les, kun je de motivatie van leerlingen verhogen en hun betrokkenheid vergroten. Maak bijvoorbeeld gebruik van online spellen, waarin leerlingen moeten samenwerken om een doel te bereiken.

Toepassingen Promethean digiborden in het onderwijs

Het Promethean ActivPanel en ActivBoard zijn interactieve digiborden die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in het onderwijs en e-learning in het onderwijs optimaal ondersteunen. Deze multifunctionele schermen zijn geschikt voor zowel interactieve presentaties als voor het geven van online lessen. Onze digiborden bieden het onderwijs vele voordelen.

  • Interactief: deze digiborden maken het mogelijk om interactief les te geven. Docenten en leerlingen gebruiken deze schermen om presentaties te geven, opdrachten te laten zien en samen te werken.
  • Multifunctioneel: met deze digiborden beschik je over een multifunctioneel scherm. Naast presentaties gebruik je ze om video’s af te spelen, tekeningen te maken en nog veel meer.
  • Eenvoudig te gebruiken: iedereen kan (leren) werken met een Promethean digibord. Je bedient het scherm eenvoudig met een pen of vinger. Ook de software is ingericht om je snel op weg te helpen.

Vraag een demo aan

Wie werk maakt van e-learning in het onderwijs, kan niet om een digibord heen. Tegelijk is e-learning in het onderwijs geen kwestie van alleen een digibord in de klas zetten. Het vraagt ook om nieuwe lesmethoden en een andere inrichting van leren. Hoe precies bepaal je zelf als docent. Bij Promethean reiken we je graag alle tools aan die je nodig hebt. Om te beginnen met een demo van onze digiborden. Dan laten we je graag de mogelijkheden zien.