Wat is het verschil tussen hybride leren en blended learning?

digitale leermiddelen in de klas zijn een voorbeeld van blended learning

Published: augustus 16th, 2023

Als leraar in het huidige onderwijs heb je er ongetwijfeld mee te maken: blended learning en hybride leren. En omdat je ermee te maken hebt en het wellicht zelfs al toepast, heb je vast ook een goed idee van wat deze begrippen betekenen. Tegelijk kunnen we ons voorstellen dat de precieze betekenis niet altijd duidelijk is. Want begrippen worden soms door elkaar gebruikt en zijn ook wel een beetje abstract. Daarom leggen we hier uit wat hybride- en blended leren betekenen en hoe je beide toepast in betere en leukere lessen.

In een eerder artikel zijn we ingegaan op de mogelijkheden van hybride onderwijs. Met Covid vers in het geheugen, was dat ook heel actueel. Ook gingen we in op blended leren en hoe je dat handen en voeten geeft met je digibord. Maar wat is blended onderwijs nou precies? En wat is hybrid learning? Het verschil zit hem vooral in de overlap tussen online en fysiek onderwijs. In een hybride leeromgeving is sprake van een scheiding daartussen, terwijl beide bij blended leren meer in elkaar overlopen.

Hybride leren betekenis

‘Wat is hybride leren?’ is een vraag die nog weleens wordt gesteld, zelfs door leraren die er al volop mee bezig zijn. Hybride onderwijs is een onderwijsmodel waarbij fysiek en synchroon onderwijs gecombineerd worden met online leren, dat niet per se live hoeft te gebeuren. Dat laatste onderstreept natuurlijk de grote mogelijkheden die het biedt. Online onderwijs is schaalbaarder en flexibel, maar tegelijk blijven klassikale lessen noodzakelijk. Zowel voor het geven van directe en persoonlijke instructie, als vanwege het sociale aspect.

In een hybride leeromgeving hebben studenten de mogelijkheid om zowel op school als op afstand te leren. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van roterende schema’s, waarbij studenten de ene dag op school zijn en de andere dag online leren. Een andere mogelijkheid is dat fysieke lesdagen korter zijn of dat deze worden afgewisseld met meer projectmatig onderwijs, waarbij fysieke aanwezigheid ook niet (altijd) nodig is.

Een hybride leeromgeving biedt de voordelen van zowel fysiek aanwezig zijn in de klas als de flexibiliteit van online leren. Het stelt docenten in staat om persoonlijke interactie en samenwerking te bevorderen, terwijl studenten ook profiteren van de mogelijkheid om op hun eigen tempo te leren en de vrijheid te hebben om te kiezen waar en wanneer ze studeren. Onderwijsinstellingen kunnen hun faciliteiten beter benutten en bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde leermiddelen en gebouwen beter spreiden.

Voordelen en nadelen hybride leren

Hybride leren biedt unieke voordelen die verder gaan dan de mogelijkheden van alleen blended learning. Een van de belangrijkste voordelen is de flexibiliteit voor zowel docenten als studenten. Met een hybride leeromgeving kunnen studenten zowel in de klas als op afstand leren, waardoor ze kunnen profiteren van zowel face-to-face interactie met docenten en medestudenten als de vrijheid om op eigen tempo te werken.

Een ander voordeel van hybride leren is de mogelijkheid om de leerervaring te personaliseren. Docenten kunnen individuele aandacht geven aan studenten, hun voortgang volgen en ondersteuning bieden op maat. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van online tools en platforms om studenten extra leermiddelen aan te bieden en samenwerkingsmogelijkheden te creëren, zowel binnen de klas als op afstand.

Het stimuleren van de ontwikkeling van zelfregulerend leren bij leerlingen is een ander voordeel van hybride leeromgevingen. Doordat ze deels verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, worden ze gestimuleerd om planning, organisatie en zelfdiscipline te ontwikkelen. Dit zijn vaardigheden die van onschatbare waarde zijn in de verdere academische en professionele carrière van studenten.

Hybride heeft de toekomst en heeft niet veel nadelen. Net als bij blended leren is het belangrijk dat je als leraar goede kaders stelt en ook het persoonlijk contact met de leerling op peil houdt. In beginsel is dat minder dan bij traditioneel, louter fysiek onderwijs. Toch is het belangrijk dat je oog houdt voor het sociale aspect. Voor leerlingen kan een hybride leeromgeving voor hele nieuwe uitdagingen zorgen.

Wat betekent blended learning?

Blended learning, ook wel eens gemengd leren genoemd, is een onderwijsaanpak waarbij traditioneel face-to-face leren wordt gecombineerd met online leren en met digitale leermiddelen in meer algemene zin. Het is een vorm van leren waarbij digitale technologieën worden gebruikt om leerervaringen te verbeteren. In een blended leeromgeving kunnen leraren en leerlingen gebruikmaken van digitale leermiddelen, zoals interactieve whiteboards, educatieve software en online platforms. Kenmerkend is dat het gebruik van die middelen zowel tijdens als buiten het fysieke onderwijs plaatsvindt.

Bij blended learning worden verschillende leermethoden en -middelen geïntegreerd om het onderwijsproces te verrijken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat leraren online lesmateriaal aanbieden, interactieve activiteiten creëren of online discussieforums gebruiken om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Blended learning biedt flexibiliteit, personalisatie en de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren.

Voordelen en nadelen blended learning

Blended learning biedt diverse voordelen voor zowel leraren als leerlingen. Allereerst bevordert het flexibiliteit in het leerproces. Studenten kunnen op eigen tempo door de lesstof gaan en hebben de mogelijkheid om op verschillende momenten en plaatsen te leren. Dit maakt het leren toegankelijker en biedt meer mogelijkheden voor gepersonaliseerd onderwijs.

Een ander voordeel is de verhoogde betrokkenheid en motivatie van studenten. Door gebruik te maken van interactieve digitale leermiddelen, zoals het ActivPanel en het ActivBoard Touch van Promethean, worden lessen aantrekkelijker en dynamischer. Studenten kunnen actief deelnemen aan de les door middel van interactieve oefeningen, quizzen en multimedia-inhoud.

Daarnaast biedt blended learning de mogelijkheid voor meer gedifferentieerd onderwijs. Docenten kunnen de lesstof op verschillende niveaus aanbieden en aanpassen aan de individuele behoeften van studenten. Door gebruik te maken van educatieve software zoals ActivInspire en ClassFlow, kunnen docenten gemakkelijk differentiëren en gepersonaliseerde leertrajecten creëren. Bovendien draagt blended learning bij aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Studenten worden uitgedaagd om samen te werken, kritisch na te denken, informatie te analyseren en digitale competenties te ontwikkelen. Dit zijn essentiële vaardigheden voor de toekomstige arbeidsmarkt en het leven in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.

Een nadeel van blended leren is dat de vele mogelijkheden soms moeilijk te omkaderen zijn. Zeker jongere leerlingen hebben duidelijke kaders nodig om goed te kunnen leren. Dat kan best lastig zijn, als je ze veel verantwoordelijkheid geeft en toegang tot zoveel (digitale) informatie. Als leraar is het dus belangrijk dat je duidelijke kaders meegeeft en afleiding zo veel mogelijk probeert te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat je bepaalde stappen in het leerproces voordoet, zodat leerlingen goed begrijpen wat er van ze wordt verwacht.

Promethean-oplossingen voor blended learning en hybride onderwijs

Promethean is zich bewust van de groeiende behoefte aan effectieve digitale leermiddelen in zowel blended learning als hybride leeromgevingen. Daarom hebben we een scala aan oplossingen ontwikkeld die docenten ondersteunen bij het implementeren van deze onderwijsmodellen en het maximaliseren van de leerervaring van studenten.

Onze hardware-oplossingen, zoals het ActivPanel en ActivBoard Touch, bieden interactieve touchscreens die een naadloze integratie van digitale content in de les mogelijk maken. Met deze geavanceerde technologie kunnen docenten multimedia-inhoud presenteren, interactieve oefeningen uitvoeren en de betrokkenheid van studenten vergroten. Of het nu gaat om het tonen van video’s, het delen van interactieve presentaties of het gebruik van educatieve apps, onze hardware-oplossingen vormen de basis van een boeiende leerervaring.

Daarnaast bieden onze software-oplossingen, zoals ActivInspire, uitgebreide mogelijkheden voor het maken en beheren van lesinhoud. ActivInspire stelt leraren in staat om interactieve en inspirerende lessen vorm te geven met behulp van diverse tools en bronnen die je helemaal naar eigen inzicht kunt vormen.

Met Promethean-oplossingen kunnen docenten eenvoudig schakelen tussen face-to-face instructie en online leren. Ze kunnen lesmateriaal voorbereiden en delen, opdrachten toewijzen en feedback geven, en de voortgang van studenten monitoren, ongeacht of ze zich in de klas of thuis bevinden. Hierdoor wordt een naadloze overgang tussen de verschillende onderwijsmodellen mogelijk gemaakt, wat essentieel is in een snel veranderende onderwijswereld.

Voorbeelden van blended learning en hybride leren met Promethean-oplossingen

Laten we eens kijken naar enkele concrete voorbeelden van hoe Promethean-oplossingen kunnen worden toegepast in blended learning en hybride leeromgevingen. Stel je bijvoorbeeld voor dat een docent een blended learning aanpak wil gebruiken om een complex onderwerp in de klas te introduceren. Met het ActivPanel kan de docent interactieve presentaties geven, video’s afspelen en studenten betrekken bij discussies. Vervolgens kunnen studenten individueel of in groepen aan de slag met online oefeningen en opdrachten, waarbij ze directe feedback ontvangen van de docent.

In een hybride leeromgeving kan een docent het ActivPanel gebruiken om zowel de fysiek aanwezige als de op afstand deelnemende studenten te betrekken bij de les. De docent kan de lesinhoud delen via videoconferentie platformen en interactieve tools gebruiken om de betrokkenheid en interactie te vergroten.

Ontdek de mogelijkheden met Promethean

Ben je geïnspireerd geraakt door de mogelijkheden van blended learning en hybride onderwijs met Promethean-oplossingen? Wil je zelf ervaren hoe onze hardware en software jou kunnen ondersteunen bij het creëren van boeiende en effectieve leerervaringen? Vraag dan vandaag nog een demo aan en ontdek de kracht van Promethean in jouw klaslokaal.

Onze experts staan klaar om jou te begeleiden en te laten zien hoe je optimaal gebruik kunt maken van onze oplossingen. Neem contact met ons op en vraag een demo aan. Verrijk jouw onderwijs met de innovatieve technologie van Promethean en maak blended learning en hybride leren tot een succes!