Hoe kunnen digitale whiteboards in het speciaal onderwijs helpen?

Digitale whiteboards helpen kinderen in het speciaal onderwijs beter te leren.

Published: februari 24th, 2022

In Nederland krijgen ongeveer 70.000 leerlingen een vorm van speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs zijn de klassen kleiner en krijgen leerlingen extra ondersteuning om hun onderwijsdoelen te bereiken. Voor de schoolkinderen heeft het gebruik van digitale leermiddelen een grote meerwaarde. Zo zorgt het voor een opvallend grotere motivatie bij leerlingen en verbetering van de leerresultaten. Een interactief schoolbord of touchscreen digibord verandert de leeromgeving namelijk in positieve zin. Maar er is meer. Hoe helpen digitale whiteboards schoolkinderen in het speciaal onderwijs? In dit artikel leest u er alles over.

Inspelen op individuele behoeften van de leerling

Het speciaal onderwijs biedt een grote groep leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking een omgeving waar zij op basis van een individueel leertempo en leervorm optimaal tot hun recht komen. Binnen het speciaal onderwijs bestaan verschillende clusters, waarbinnen onderwijzers de leerstof en onderwijsmethoden optimaal afstemmen op de specifieke behoeften van de leerling. Dit zijn visueel gehandicapte leerlingen, schoolkinderen met auditieve stoornissen, ernstige spraakmoeilijkheden of communicatieve problemen. Ook leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen kunnen er terecht. Alle kinderen die zich niet optimaal kunnen ontwikkelen of achterblijven in het regulier (basis)onderwijs hebben er de kans hun potentieel te benutten.

Digiborden in het speciaal onderwijs: optimale mogelijkheden voor contentweergave op maat

Kinderen in het speciaal onderwijs hebben vaak te maken met één of meerdere uitdagingen die hen belemmeren in hun leerproces. Het gebruik van afgestemde content op een digibord biedt optimale mogelijkheden om op een leuke manier te leren, toegespitst op de belevingswereld en het eigen niveau. Laagdrempelig en vooral met veel interactiviteit. We zetten de belangrijkste voordelen van digiborden in het speciaal onderwijs op een rij.

Voordeel #1: Meer interactie

Een digibord verbetert de interactie tussen leraar en leerlingen in het speciaal onderwijs. De leraar krijgt een andere rol, waarbij deze de leerling veel meer bij het leerproces betrekt. Ook de interactie tussen leraar en leerling verbetert vaak, waarbij de rol verschuift van leidend naar meer begeleidend. Een spelelement in de aangeboden leerstof maakt het leren ook voor zeer moeilijk lerende kinderen interessant.

Een touchscreen digibord maakt de leerstof tastbaarder en biedt mogelijkheden om veel directer met de leerstof aan de slag te gaan. Koppel woorden aan afbeeldingen, match voorwerpen met elkaar of beelden aan geluiden, tik op een afbeelding en hoor het bijbehorende geluid. Kinderen in het speciaal onderwijs verwerken nieuwe informatie op deze manier doorgaans veel beter.

Voordeel #2: Meer en betere samenwerking onderling

Een digibord maakt het mogelijk om met meerdere leerlingen samen aan een opdracht te werken. Dit samenwerkend leren versterkt het leereffect, in het bijzonder in het speciaal onderwijs, doordat het leerlingen bewust maakt van hun eigen gedachtegang. Leerlingen leggen hun visie uit aan anderen en leren te luisteren naar de argumenten van anderen. Het helpt kinderen nieuwe informatie vanuit een ander perspectief te zien. Het sterk visuele karakter van een touchscreen digibord versterkt en stimuleert de discussie tussen de kinderen.

Het delen van werk werkt bovendien goed om samen tot conclusies te komen. Leerlingen moedigen elkaar aan en steunen elkaar via wat een andere leerling op het digibord laat zien.

Samenwerken op een digitaal schoolbord is een uitermate krachtige werkvorm. Als twee tot vier leerlingen uit de klas samenwerken via een speciaal onderwijs interactief schoolbord, werkt in de eerste plaats de grootte van het digibord al in het voordeel. Iedereen ziet namelijk goed waar het over gaat. Bovendien maakt een digibord de leerstof tastbaar, wat voor veel leerlingen in het speciaal onderwijs extra belangrijk is. 

Voordeel #3: Beter gemotiveerde leerlingen

De aanwezigheid van een digibord maakt leren voor kinderen weer leuk. Zeker bij leerlingen met psychische problemen of een gedrags- of autismespectrumstoornis werpt dit zijn vruchten af. Voor kinderen met een visuele beperking kunnen kleuren en afbeeldingen extra groot worden weergegeven, of zorgen geluiden voor een nieuwe leerervaring. Een gemotiveerd kind leert sneller en beleeft er meer plezier aan. Ze nemen de leerstof gemakkelijker op.

Voordeel #4: Tijdsbesparing voor de docent en een grote bron van materialen

Lesmateriaal voor het speciaal onderwijs is interactief en prikkelt schoolkinderen om actief te leren. Het digitale materiaal van verschillende uitgevers of eigen ontwikkelde lesvoorbereidingen bieden een scala aan mogelijkheden voor verschillende vakken. Ook content van YouTube of andere bronnen is eenvoudig op het digitale schoolbord weer te geven. Docenten bewaren eerder gemaakte lessen gemakkelijk voor later gebruik, wat een grote tijdsbesparing oplevert. Bovendien heeft de leraar verschillende bronnen altijd direct binnen handbereik en past hij of zij de inhoud van de les eenvoudig aan de specifieke behoeften van leerlingen aan.

digiborden ter stimulering van het toegankelijk onderwijs

Digitale schoolborden de oplossing voor toegankelijk onderwijs

De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen hun leerlingen passende leeroplossingen te bieden. Vanzelfsprekend hebben schoolkinderen met een handicap, fysieke of mentale beperking, of kinderen die op een andere manier in het reguliere onderwijs niet goed meekomen het recht op toegankelijk onderwijs.

Voor scholen in het speciaal onderwijs bieden digiborden een uitgelezen kans om de leerstof voor iedere leerling toegankelijk te maken. Het grote verschil is dat lesmateriaal in het reguliere onderwijs vaak in de vorm van geschreven tekst wordt aangeboden. Voor veel schoolkinderen in het speciaal onderwijs is dit een grote drempel. Op een digitaal schoolbord kan de informatie op unieke wijze worden gepresenteerd.

De leesbaarheid en bediening is individueel per leerling of groep leerlingen van hetzelfde niveau aan te passen. Het gebruik van lesmateriaal is voor elke leerling gemakkelijk en effectief.

Lesmateriaal op maat

Een digitaal schoolbord speelt in op de voorkeuren en behoeften van leerlingen. Met een touchscreen digibord koppelen leerlingen afbeeldingen of geluiden aan elkaar, spelen ze een spel, leren ze via animaties of overzichtelijke tabellen. Zitten er meerdere leerlingen met verschillende behoeften in de klas? Dan laten verschillende leervormen zich eenvoudig combineren, zodat elke leerling op zijn of haar eigen manier het lesmateriaal kan lezen.

Digibord in het inclusief onderwijs

Het speciaal onderwijs biedt een uitkomst voor kinderen met een behoefte aan specifieke aandacht en leervormen. Desondanks is het voor schoolkinderen met een handicap of andere beperking waar mogelijk soms beter in het regulier onderwijs mee te blijven draaien.

Juist wanneer de onderwijsbehoefte van kinderen onderling afwijkt, blijkt namelijk dat door het samen leren alle leerlingen een betere sociale ontwikkeling doormaken. Dit inclusief onderwijs (inclusive education) is voor veel schoolkinderen een geweldige kans om betere sociale vaardigheden te ontwikkelen en onafhankelijker te worden.

Toch komt een groep met verschillende onderwijsbehoeften met zijn eigen uitdagingen. Een touchscreen digibord biedt in een diverse groep schoolkinderen de uitkomst om individuele aandacht te bieden, terwijl de hele groep er baat bij heeft.

Persoonsgericht onderwijs

Het uitgangspunt bij inclusief onderwijs is diversiteit. Het bouwt voort op de talenten van alle leerlingen en speelt tegelijkertijd in op individuele leerbehoeften. Kinderen met een (taal)achterstand of fysieke of mentale beperking trekken zich op aan andere leerlingen. Aan de andere kant leren schoolkinderen zich verdraagzaam en sociaal naar anderen op te stellen. En dat is goed voor zowel henzelf als de samenleving.

De innovatieve oplossingen van Promethean

Nieuwe interactieve display technologie biedt een gepersonaliseerd aanbod en verbetert de samenwerking. Promethean zorgt ervoor dat u over de juiste hulpmiddelen beschikt om leerlingen met interactieve displays de beste mogelijkheid te bieden. Met meer dan 10 gelijktijdige touchpoints en een eenvoudig interface werken leerlingen samen op het ActivBoard Touch en biedt u de lesstof veelzijdig en gevarieerd aan.

De sterke visuele weergave helpt hierbij. Tegelijkertijd kunnen verbanden tussen onderwerpen met een digibord duidelijker worden getoond. Een digibord inspireert leerlingen in het speciaal en inclusief onderwijs te luisteren naar de input van medeleerlingen en moedigt discussies aan.

Vraag vandaag nog een live (online) demo van onze interactieve displays en onderwijssoftware aan, waarin u de beste oplossing voor de unieke behoeften van u en uw leerlingen op de beste manier ontdekt.