3 manieren waarop IT-leiders de betrokkenheid van leerlingen kunnen ondersteunen

man talking into headset smiling

Published: januari 4th, 2022

Hoewel we vaak vinden dat betrokkenheid van leerlingen de verantwoordelijkheid van leraren en directeuren is, spelen IT-beheerders, naarmate de onderwijstechnologie toeneemt, een steeds belangrijker rol. In 2020 zagen we IT-beheerders snel werken aan het creëren van functionele externe en hybride leeromgevingen tijdens de pandemie. Naast het kijken naar software- en hardwareoplossingen die de onmiddellijke behoefte van scholen zouden ondersteunen om lessen te geven, zorgden IT-leiders ook voor interoperabiliteit tussen technologie, om de betrokkenheid van leerlingen niet verder te verstoren. We zien zelfs dat de bijdrage van IT-leiders van fundamenteel belang is voor een blijvende betrokkenheid van leerlingen. Hun werk zal klassen helpen om te innoveren in nieuwe omgevingen zoals hybride leren en omgekeerde klaslokalen.

IT-leiders staan echter voor de uitdaging om de juiste hulpmiddelen te vinden voor de lange lijst met behoeften van scholen; ze hebben de taak om functionaliteit en flexibiliteit in evenwicht te brengen. In een tijd waarin leerlingen en leerkrachten sterk afhankelijk zijn van deze nieuwe technologische hulpmiddelen in nieuwe leeromgevingen, ligt er een geweldige kans voor IT om aanjager te zijn van positieve betrokkenheid. Hier zijn drie manieren waarop IT-leiders de betrokkenheid van leerlingen kunnen ondersteunen:

1. Zoek naar ingebouwde hulpmiddelen en oplossingen voor het geven van lessen

Een van de grootste hindernissen die moeten worden overwonnen bij betrokkenheid van leerlingen, is het bieden van voldoende lesvariatie om vermoeidheid tegen te gaan. Dit kan een bijzonder grote taak zijn voor leerkrachten die tegelijkertijd leren navigeren in nieuwe leeromgevingen, bovenop de grote werklast die ze al het hoofd moeten bieden. IT-beheerders kunnen software introduceren met een verscheidenheid aan ingebouwde lessjablonen om deze uitdaging aan te gaan. Het gebruik van een interactief scherm in het klaslokaal met toegang tot duizenden apps opent een wereld aan opties voor leerkrachten om hun lessen aan te passen en de leeromgeving te verrijken met meer dynamische ervaringen. Er zijn ook softwareoplossingen voor het leveren van lessen die toegang bieden tot marktplaatsen die een robuuste inventaris hebben van lessjablonen die onderwerpen behandelen van de biologie van een cel tot de Amerikaanse grondwet. Verschillende lesindelingen uit deze bronnen helpen leerlingen betrokken te blijven zonder extra werk voor leerkrachten te creëren.

2. Een pad effenen voor betrokkenheid van leerlingen

IT heeft een geweldige kans om meer mogelijkheden te creëren voor een betere betrokkenheid van leerlingen. Dit kan zo simpel zijn als het introduceren van interactieve panelen in klaslokalen, zodat klaslokalen op een nieuwe, maar vertrouwde manier kunnen werken. Bovendien is de aanpassing van het whiteboard naar het paneel eenvoudig wanneer het scherm en de interface zijn ontworpen om te passen bij hoe leerkrachten intuïtief bewegen bij het modelleren van problemen en lessen. Panelen vertalen zich ook goed naar nieuwe klasomgevingen waar sommige of alle leerlingen op afstand werken. Als voorbeeld helpt het interactieve paneel van Promethean leerkrachten om meer dynamische en interactieve lessen en inhoud te geven. Het zorgt voor veilige samenwerking op meerdere apparaten via het delen van schermen over netwerken met een aantal apparaten. Dit geeft leerkrachten de vrijheid om overal in het klaslokaal te bewegen en interacties in kleine/grote groepen te creëren die de betrokkenheid van leerlingen vergroten. Lessen voor leerlingen kunnen ook in elk platform voor cloudsharing worden geplaatst, waar leerlingen er gemakkelijk vanuit huis toegang toe hebben.

Panelen kunnen meer mogelijkheden creëren voor interactie tussen leerling en leerkracht. Niet alleen stellen ze een leerkracht in staat om concepten/onderwerpen te modelleren op de traditionele manier die wordt gezien op krijtborden en whiteboards, ze bieden klassen een robuust arsenaal voor samenwerking. Met panelen kunnen leerkrachten een video laten zien, deze pauzeren en er vervolgens aantekeningen bij maken. Een paneel maakt het voor een hele geschiedenisklas gemakkelijk om de Grote Muur van China of het Romeinse Colosseum te verkennen via video, waarbij ze stoppen op een natuurlijk punt in het traject om te bespreken en te leren. Er zijn ook mogelijkheden om leerlingen bij het geheel te betrekken met snelle polls en toetsmomenten tijdens een les. Leerkrachten kunnen klassen ook in groepen opsplitsen en opdrachten naar de apparaten van leerlingen sturen zodat ze eraan kunnen werken en het werk vervolgens kunnen delen met het interactieve paneel, waardoor een echt collaboratieve leeromgeving wordt afgedwongen. Leerlingen zijn tegenwoordig thuis in de digitale wereld, dus dit zal hen ook helpen betrokken te raken en te blijven als hulpmiddelen op de juiste manier worden gebruikt.

3. Partner voor professionele ontwikkeling

Door leerkrachten te trainen in technologie kunnen zij innoveren en leerlingen bij het geheel betrekken. Door ervoor te kiezen om samen te werken met een edtech-bedrijf dat professionele ontwikkeling biedt, geven IT-beheerders prioriteit aan een goede betrokkenheid van leerlingen.

Het bedrijf in wiens producten een school of district investeert, moet de uitdagingen waarmee u en uw team worden geconfronteerd, begrijpen. Werk samen met uw technologiepartners om te bepalen hoe succes eruitziet als het gaat om betrokkenheid van leerlingen. Als onderwijsteams een grotere betrokkenheid van leerlingen kunnen laten zien na implementatie van de juiste technologie en professionele ontwikkeling met het curriculum, zullen hun belanghebbenden de waarde van de investering inzien. Deze bedrijven moeten niet alleen met IT werken aan ad-hoctechnologie en onderhoudskwesties, maar moeten ook betrokken worden bij implementatie, training en professionele ontwikkeling.

Het bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen begint met het betrekken van leerkrachten en het onder hen cultiveren van een mindset waarin betrokkenheid van leerlingen bovenaan staat. Professionele ontwikkeling is hier een groot onderdeel van en speelt een sleutelrol. Het kan een van de beste fora zijn om een op betrokkenheid van leerlingen gerichte benadering te integreren. Bedrijven met een lange geschiedenis in de branche zullen dit het beste begrijpen. Zij kennen de hindernissen voor de betrokkenheid van leerlingen en de beste manieren om die te overwinnen.

Aangezien technologie een steeds belangrijker rol speelt in de manier waarop we innoveren en de betrokkenheid van leerlingen stimuleren, verandert de rol die IT-leiders hebben in het onderwijs. Leerkrachten, directeuren en inspecteurs vragen de expertise van IT-beheerders om hen te helpen technologie zo goed mogelijk te gebruiken om met leerlingen om te gaan. Gezien het verwachte traject van het gebruik van edtech in de nabije toekomst, zal de rol van IT van cruciaal belang blijven voor het succes van leerlingen.

Neem voor meer informatie over hoe Promethean IT-beheerders en hun werk kan ondersteunen bij het stimuleren van betrokkenheid van leerlingen contact op voor een demonstratie.