Handelsmerken

student and teacher using an interactive display

Een deel van wat Promethean onderscheidt van andere organisaties zijn de handelsmerken, handelsnamen en logo’s. Toestemming om een merk te gebruiken kan worden verleend als je een zakenpartner, distributeur, wederverkoper of de pers bent die ermee instemt om onze gebruiksrichtlijnen na te leven.

Handelsmerken zijn belangrijk voor het vestigen en beschermen van de merkidentiteit van een onderneming. Om haar reputatie te beschermen en haar handelsmerken te beschermen, waakt Promethean zorgvuldig tegen de schending van haar handelsmerken. Promethean erkent de wens van derden om verwantschap met Promethean te tonen. Je mag de handelsmerken, dienstmerken of namen van Promethean of het bedrijfslogo echter niet gebruiken op een manier die verwantschap of associatie met Promethean suggereert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Toestemming kan worden verleend als je een zakenpartner, distributeur, wederverkoper of de pers bent, zolang u zich houdt aan een eventueel verleende licentie en de volgende gebruiksrichtlijnen. Promethean beschikt over een uitgebreide portefeuille van geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende opgesomde merken (hierna “Promethean-handelsmerk” en “Promethean-handelsmerken” genoemd). Merk echter op dat deze lijst niet allesomvattend is en dat het ontbreken van een merk of naam op deze lijst niet betekent dat het geen handelsmerk van Promethean is. 

Verboden gebruikvan handelsmerken van Promethean 

Certain activities may constitute infringement or dilution of Promethean Trademarks, and are not permitted. Set out below is a non-exhaustive list of activities that are not permitted by Promethean in relation to the use of its trademarks: 

 • Gebruik geen handelsmerk van Promethean op een manier die verwarring kan veroorzaken over de oorsprong van een product, dienst, materiaal, cursus, technologie, programma of ander aanbod. 
 • Gebruikgeen bedrijfslogo van Promethean of enig ander Promethean-handelsmerk in materialen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Promethean. 
 • Gebruik geen handelsmerk van Promethean-als onderdeel van uw bedrijf, product, service, oplossing, technologie of programmanaam. 
 • Gebruik geen handelsmerk van Promethean op een manier die de reputatie van Promethean kan verwateren, belasteren, in diskrediet brengen of schaden. 
 • Gebruik geen handelsmerk, naam of aanduiding die verwarrend veel lijkt op een handelsmerk van Promethean. 
 • Kopieer of imiteer geen typestijl, logo, productverpakking of het uiterlijk, ontwerp van Promethean of de algehele commerciële indruk van een Promethean-website, blog of ander materiaal. 
 • Registreer of gebruik geen domeinnaam die handelsmerken van Promethean bevat of een naam die verwarrend veel lijkt op handelsmerken van Promethean 

Toegestaan gebruik 

Promethean geeft toestemming aan derden (zoals zakenpartners, distributeurs of wederverkopers) om handelsmerken van Promethean te gebruiken waar dat gepast is. Dergelijk gebruik moet voldoen aan het bovenstaande en aan alle licentie- of gebruiksvereisten met betrekking tot het gebruik van het specifieke handelsmerk of logo van Promethean. Dus zelfs als je als zakenpartner, distributeur of wederverkoper een licentie hebt om bepaalde Promethean-handelsmerken te gebruiken, moet je je nog steeds houden aan de regels die hierin worden uiteengezet 

Promethean erkent dat het gebruik van handelsmerken van Promethean, met uitzondering van logo’s van Promethean, nodig kan zijn om te verwijzen naar de producten of diensten van Promethean of om het onderwerp in sommige materialen, producten en/of programma’s te beschrijven. Beschrijvend gebruik moet echter nauwkeurig en in overeenstemming zijn met eerlijke praktijken en moet voldoen aan de hierin uiteengezette voorwaarden. 

 • Handelsmerken van Promethean mogen niet worden gewijzigd, aangepast, gewijzigd, geïmiteerd of anderszins veranderd, met inbegrip van maar niet beperkt tot het afkorten of verkorten van een handelsmerk van Promethean, het combineren of afbreken van een handelsmerk van Promethean met een ander voorvoegsel of woord. 
 • Gebruik geen handelsmerken van Promethean naast je naam of de naam van je producten of diensten. handelsmerken van Promethean mogen niet prominenter worden weergegeven dan je naam of je product of dienst. 
 • Gebruik de handelsmerken van Promethean niet als onderdeel van je product-, service-, oplossing- of programmanaam. 
 • Combineer een handelsmerk van Promethean niet met andere letters, cijfers, woorden of een ontwerp of logo. 
 • Handelsmerken van Promethean moeten te onderscheiden zijn van je naam en je product- en servicenamen. 
 • Alle verwijzingen naar Promethean of het gebruik van handelsmerken van Promethean moeten waarheidsgetrouw, nauwkeurig en niet misleidend zijn. 
 • Gebruik altijd de juiste spelling voor handelsmerken van Promethean. 
 • Gebruik handelsmerken van Promethean niet op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn. Hndelsmerken van Promethean moeten worden gebruikt voor overeenkomstige producten of diensten waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld en/of beschermd waren. 
 • Handelsmerken van Promethean moeten worden onderscheiden van de omringende tekst. Dit kan worden gedaan door de eerste letter van het handelsmerk van Promethean met een hoofdletter te schrijven, het gehele handelsmerk van Promethean in hoofdletters te schrijven of door een ongebruikelijk lettertype of vetgedrukte letters te gebruiken. 
 • Handelsmerken van Promethean moeten worden gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden met een algemene beschrijving van het product, bijvoorbeeld dit is een PROMETHEAN-whiteboard. Handelsmerken van Promethean mogen nooit worden gebruikt als algemene omschrijvingen.  
 • Gebruik het symbool® of™ in combinatie met [the first use of] een handelsmerk van Promethean en de volgende erkenning van Promethean’s eigendom van zijn merken en/of logo’s:

[insert permissible mark] [is a / are] geregistreerde handelsmerken[s] of handelsmerk[s] van Promethean Limited en/of haar gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen over de hele wereld .

To request permission to use a Promethean trademark please contact Promethean Limited.

Promethean’s portfolio van geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende vermelde merken:

Trademark DescriptionTrademark Description
ActivBoardPROMETHEAN in Complex Characters
ActivCastPROMETHEAN in Katakana
ActivConnectPromethean (in specifiek lettertype)
ActivInspirePROMETHEAN (in tekens)
ActivPanelPROMETHEAN (reeks van 3)
CLASSFLOWPromethean Academy
CLASSFLOW & LogoPromethean ActivCare
CLASSFLOW (gestileerd)PROMETHEAN CLASSFLOW
CLASSFLOW in Chinese tekensPROMETHEAN WORLD
FLAME DevicePROMETHEAN WORLD (reeks van 3)
PROMETHEANVELLUM
PROMETHEAN in Chinese tekens

Should you have questions regarding your legal rights or duties, please consult your own legal advisor. Please note that the above may be subject to change without notice. Should you have further questions regarding use of Promethean’s trademarks, please contact [email protected]