Promethean erkent dat de productie, ontwikkeling, distributie, levering en gebruik van onze producten en diensten van invloed is op een breed scala aan groepen belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen direct betrokken zijn bij het bedrijf als werknemers, leveranciers of eindgebruikers van producten en diensten van Promethean , of hun betrokkenheid kan indirect zijn, als leden van de wereldwijde community’s waar Promethean actief is.

ONZE BELOFTE

Promethean zet zich in om verantwoordelijk en ethisch te handelen gedurende haar activiteiten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat onze zakenpartners onze diepgewortelde waarden delen. De raad van bestuur heeft een aantal belangrijke beleidslijnen vastgesteld die deze belofte weerspiegelen, met betrekking tot aspecten zoals gezondheid en veiligheid, omgevingsoverwegingen, mensenrechten en ethische bedrijfsvoering.

Ons streven naar eerlijke, ethische bedrijfsvoering heeft geleid tot de ontwikkeling van de Ethische Gedragscode en Bedrijfsvoeringsstandaarden en het Klokkenluidersbeleid van Promethean. Bovendien hecht Promethean veel belang aan mensenrechten en verbiedt en verwerpt zij elke mate van tolerantie voor slavernij en mensenhandel in verband met de bedrijfsactiviteiten van Promethean of haar wereldwijde toeleveringsketen. Dit heeft geleid tot de Verklaring over slavernij en mensenhandel en het mensenrechtenbeleid van Promethean. Promethean legt zich toe op de ontwikkeling en distributie van toonaangevende oplossingen en koestert voortdurend respect voor de wereld om ons heen. Dit heeft geleid tot de Beleidsverklaring over mondiale gezondheid en veiligheid van Promethean.

Ethische gedragscode & Bedrijfsvoeringsstandaarden

Promethean streeft ernaar verantwoord en ethisch te handelen in alle bedrijfsactiviteiten en ervoor te zorgen dat onze zakenpartners onze diepgewortelde waarden delen.

Bekijk Beleidsverklaring Ethische Gedragscode

Ons beleid

Environmental Policy Statement

Beleidsverklaring milieu

Whistle Blowing Confidential Reporting Hotline Policy

Klokkenluidersbeleid vertrouwelijke meldingshotline

Global Health & Safety Policy

Beleid inzake mondiale gezondheid en veiligheid

Slavery & Human Trafficking Policy

Beleid inzake slavernij en mensenhandel

Richtlijn inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)

We zetten ons in om onze klanten te helpen verantwoord te recyclen.

New York
In New York State is Promethean lid van het RLGA Collective Electronic Waste Acceptance Program geregistreerd bij het State Department of Environmental Conservation en in overeenstemming met de New York State Electronic Equipment Recycling and Reuse Act. Dit programma biedt handige methoden voor consumenten van gedekte elektronische apparatuur om hun producten aan het einde van hun leven in te leveren voor milieuvriendelijke recycling. Klik hier voor meer informatie over dit programma: NY1.RLGAmericas.com