Voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2018

1. Eigendom van de Site; Overeenkomst voor Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de Promethean-website die zich bevindt op het volgende adres www.prometheanworld.com  (de ‘Site’).

Uw privacy is en blijft belangrijk voor Promethean. Daarom hebben we dit Privacybeleid ontwikkeld om u te laten weten hoe wij uw persoonsgegevens van deze Site verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en bewaren. Lees het onderstaande zorgvuldig. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid dienen te worden gericht aan privacy@prometheanworld.com.

Deze Site is eigendom van Promethean Limited en haar licentiegevers. Wanneer u deze Site gebruikt, gaat u akkoord met dit Privacybeleid. Als u er niet mee akkoord gaat, moet u deze Site niet gebruiken. Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 van het Verenigd Koninkrijk, zoals gewijzigd en voor de toepassing van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU, is de verantwoordelijke voor de verwerking Promethean Limited (geregistreerd in Engeland en Wales, ondernemingsnummer 1308938) van Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Verenigd Koninkrijk. De termen “wij”, “ons” en “onze” zoals gebruikt in dit beleid verwijzen naar Promethean Limited.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

‘Persoonsgegevens’ zoals gebruikt in dit Privacybeleid betekent alle persoonlijk identificeerbare informatie over individuele gebruikers van de Site.

U kunt gevraagd worden om uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u contact hebt met Promethean. Bijvoorbeeld wanneer u:

(a) formulieren op de Site invult met het verzoek om meer informatie over onze producten en services;

(b) berichten naar onze ondersteuningscommunity of ons ondersteuningsteam om hulp vraagt;

(c) ons partnerportal gebruikt;

(d) op zoek bent naar Promethean-software om te downloaden;

(e) deelneemt aan een online-enquête;

(f) contact met ons opneemt;

(g) meedoet aan een wedstrijd of promotie;

(h) wilt deelnemen aan een webinar of ander evenement; of

(i)   een probleem met de Site meldt;

kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en IP- of MAC-adres.

Voor zover wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor iets anders dan wat wij in dit Privacybeleid hebben uiteengezet en u een burger van de Europese Unie bent, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor verkrijgen.

3. Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Gebruiken

Met de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we:

(a) ervoor zorgen dat de inhoud van de Site op de meest effectieve wijze voor u wordt gepresenteerd;

(b) u voorzien van informatie, producten of services die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren;

(c) onze verplichtingen uit hoofde van de tussen u en ons gesloten overeenkomsten nakomen;

(d) u op de hoogte te houden van Promethean’s laatste productaankondigingen, software-updates en komende evenementen;

(e) producten, services, inhoud, marketing en reclame van Promethean creëren, ontwikkelen, exploiteren, leveren en verbeteren; en

(f) belangrijke kennisgevingen versturen, zoals mededelingen over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen en om programma’s zoals sweepstakes, prijsvragen of soortgelijke promoties te beheren.

U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken waar wij om hebben gevraagd, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, zullen wij in veel gevallen niet in staat zijn om u onze producten of services te leveren of te reageren op eventuele vragen die u hebt.. Als u geen verdere berichtgeving van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door u onderaan de e-mail van Promethean uit te schrijven of een e-mail te sturen naar privacy@prometheanworld.com inclusief uw naam, e-mailadres en een korte uitleg over het doel van uw e-mail.

Promethean verzamelt ook gegevens in een vorm die op zichzelf geen directe associatie met een specifieke individuele gebruiker mogelijk maakt.

Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over uw computer verzamelen, met inbegrip van, indien beschikbaar, uw apparaattype, besturingssysteem en browsertype, evenals informatie over uw activiteiten op de Site, zoals uw browse-activiteiten en -patronen. Deze informatie stelt ons in staat om het gedrag van onze klanten beter te begrijpen, onze producten en services te verbeteren en de gebruikerservaring op de Site te verbeteren. Deze informatie wordt verzameld en gebruikt om ons te helpen begrijpen welke delen van de Site, producten en services het meest interessant zijn en om de gebruikerservaring op de Site te verbeteren. Verzamelde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke informatie voor de toepassing van dit Privacybeleid. Voor zover IP-adressen of soortgelijke identificatoren door de lokale wetgeving als persoonsgegevens worden beschouwd, behandelen wij deze identificatoren ook als persoonsgegevens.

Om veel van dezelfde redenen als hierboven beschreven, kunnen wij een cookiebestand gebruiken, dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zij helpen ons om de Site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren. Cookies stellen ons in staat om:

  • ervoor te zorgen dat de inhoud van de Site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;

 

  • om uw gebruik van de Site te versnellen;

 

  • informatie over uw voorkeuren op te slaan;

 

  • de Site aan te passen aan uw individuele interesses;

 

  • een schatting te maken van ons klantenbestand en gebruikspatroon; en

 

  • u te herkennen wanneer u terugkeert naar de Site.

 

U kunt het accepteren van cookies weigeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u de instelling van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling echter selecteert, is het mogelijk dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van de site. Tenzij u uw browser zo heeft ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u zich aanmeldt op de Site. Voor meer informatie over de cookies die we op deze Site gebruiken, raadpleegt u ons cookiebeleid op www.prometheanworld.com/cookie-policy.

4. Waar we uw persoonsgegevens opslaan

De gegevens die wij op de Site van u verzamelen, worden overgedragen naar en opgeslagen door WP Engine op servers in de Verenigde Staten. Door uw persoonsgegevens te verzenden, gaat u akkoord met deze overdracht en met de opslag of verwerking in de Verenigde Staten. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig beveiligd. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u naar onze Site verzendt niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

5. Openbaarmaking van uw informatie

  • Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke moedermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006. Een dergelijke openbaarmaking zou echter onderworpen zijn aan het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijk lid van onze groep in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid en de voorwaarden van de Promethean’s IntraGroup Agreement for Data Transfers, die de standaard contractuele clausules voor de overdracht van persoonsgegevens bevat die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

  • Wij delen of verkopen nooit persoonsgegevens met derden voor marketingdoeleinden of advertenties, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

  • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bepaalde betrouwbare derde bedrijven en personen om taken uit te voeren namens ons, maar uitsluitend met het oog op het uitvoeren van hun werk voor ons, bijvoorbeeld om ons te helpen bij het leveren van de website, het verbeteren van de website, het verhogen van de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website, het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren van uw ervaring op de website. Als voorbeeld gebruiken we WP Engine om de Site op hun servers te hosten; we gebruiken Google Analytics om ons te helpen gebruikersgedrag en -verkeer te volgen en systeemanalyses te maken; we gebruiken Pardot als onze marketingautomatiseringsservice die we gebruiken om gebruikersinteracties vast te leggen en te communiceren met onze gebruikers van de Site; en we gebruiken SalesForce om klantenondersteuning te bieden en om live chats te voeren binnen het ondersteuningsgedeelte van onze Site. Tenzij wij u anders vertellen, hebben deze vertrouwde derde bedrijven geen enkel recht om uw persoonsgegevens te gebruiken dat verder gaat dan wat nodig is om ons te helpen u de best mogelijke service te bieden. Voor zover wij persoonsgegevens uit de EU met deze derden delen, eisen wij van hen dat zij voldoen aan de vereisten van een gegevensverwerker in het kader van de AVG.

 

  • Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als Promethean Limited of vrijwel al haar activa door een derde partij worden verworven, in welk geval persoonsgegevens van haar klanten een van de overgedragen activa zal zijn.

 

  • Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als Promethean Limited hiertoe verplicht is door de wet, juridische procedures, rechtszaken en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten uw land van verblijf. We kunnen ook informatie over u openbaar maken als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van openbaar belang; en

 

  • Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als wij bepalen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

 

6. Kinderen

Wij begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen. Daarom verzamelen, gebruiken of maken wij bewust geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar of een gelijkwaardige minimumleeftijd openbaar in het betreffende rechtsgebied zonder verifieerbare toestemming van de ouders. Als we ontdekken dat we de persoonsgegevens van een kind onder de 16 jaar of een gelijkwaardige minimumleeftijd hebben verzameld, afhankelijk van het rechtsgebied, zonder eerst verifieerbare toestemming van de ouders te hebben ontvangen, zullen we stappen ondernemen om de gegevens zo snel mogelijk te verwijderen. Als u weet dat we per ongeluk persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@prometheanworld.com.

7. Do Not Track (DNT)

Promethean volgt haar gebruikers niet na verloop van tijd of op websites van derden om gerichte reclame aan te bieden en reageert daarom niet op Do Not Track (DNT)-signalen.

8. Links naar andere Sites

Onze Site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aangesloten ondernemingen. Als u een link volgt naar een van deze websites, let er dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

9. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en indien van toepassing of als we een materiële wijziging in het beleid aanbrengen, zullen we u via de Site op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bekijkt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, omdat deze wettelijk bindend zijn voor u.

10. Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid dienen te worden gericht aan privacy@prometheanworld.com.

©2018 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden.