Het belang dat Promethean hecht aan Privacy.

Het is Promethean’s voorrecht om wereldwijd oplossingen voor in het klaslokaal aan te bieden die leeromgevingen transformeren in een boeiende en samenwerkingsgerichte omgeving en studenten onder te dompelen in de nieuwste interactieve technologie.


Het vertrouwen dat u hebt in de oplossingen van Promethean is de basis van wie wij als bedrijf zijn. Dat vertrouwen is de reden waarom de bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens voor Promethean van het grootste belang is. Wij willen dat u weet dat:

1. Promethean zich inzet voor de bescherming van uw persoonsgegevens;
2. Promethean uw persoonsgegevens niet aan derden zal verkopen;
3. Promethean uw gegevens zal gebruiken om superieure producten en services aan u te leveren;
4. Promethean zich zal houden aan de privacywetten en -regels zoals die wereldwijd van toepassing zijn; en
5. Promethean redelijke veiligheidsmaatregelen zal gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij beloven uw persoonsgegevens te verwerken op een manier die altijd rechtmatig, eerlijk en transparant is. Wij beloven u ook een keuze en controle te bieden over het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetten en verplichtingen.

Hieronder vindt u het privacybeleid voor deze Promethean World Website waarin wordt beschreven hoe wij de persoonsgegevens van de site verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

Om ervoor te zorgen dat de wetten inzake gegevensbescherming en privacy van gegevens in de hele wereld, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor inwoners van de Europese Unie, worden nageleefd, heeft Promethean een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om de veiligheid en beveiliging van de persoonsgegevens die door Promethean over de hele wereld worden verzameld en verwerkt, voortdurend te controleren en te verbeteren. Voor meer informatie over onze privacypraktijken, of voor vragen en problemen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op privacy@prometheanworld.com of via normale post: Aan: Data Protection Officer, 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009.

Ons PrometheanWorld.com-beleid

Privacy Policy

Privacybeleid

Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden

Acceptable Use Policy

Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik

Cookie Policy

Cookiebeleid

Neem contact op met het Juridische team

legal@prometheanworld.com

1165 Sanctuary Pkwy #400
Alpharetta
GA 30009

Onze bedrijfsverantwoordelijkheid op maatschappelijk, ethisch en milieugebied

Ga naarBedrijfsverantwoordelijkheid op maatschappelijk, ethisch en milieugebied voor meer informatie over de bedrijfsverantwoordelijkheid en het beleid van Promethean.